Tuyển dụng

Chúng tôi là một trường Mầm Non hoạt động theo mô hình đào tạo chuẩn của bộ giáo dục Việt Nam. Nhắm tới sự phát triển toàn diện của trẻ, nhà trường chú trọng xây dựng không chỉ các kiến thức hay năng lực trí tuệ, thể chất mà còn đặc biệt chú trọng hình thành nhân cách và những kỹ năng sống cần thiết ngay từ những năm đầu đời.

Để xây dựng mục tiêu này, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên năng động, sáng tạo đồng thời nhiệt tình, tâm huyết với chương trình đào tạo của Bậc học Mầm Non.

Theo đó, hiện nay chúng tôi đang cần tuyển những vị trí sau:

  • Giáo viên mầm non dạy chương trình Montessori
  • Nhóm hỗ trợ marketing