Tin tức

  • All
  • Tin tức

BÉ ĐI NHÀ THỜ

TÓM TẮT THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2022-2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023-2024

TÓM TẮT THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2021-2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04/2024 – 01/05/2024

CHÀO MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Các nhóm kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi

1. Kỹ năng tự ăn Luyện tập kỹ năng tự ăn cho trẻ ở giai đoạn mầm non sẽ xây dựng bản tính tự lập cho bé. Đây là một trong cáckỹ năng sống cho trẻ mầm non từ 2 đến 5 tuổi cần thiết, được các chuyên gia khuyến cáo cho các gia đình trong việc nuôi dạy trẻ.