Chúng tôi hiện tại đang áp dụng hai chương trình là giáo dục truyền thống của bộ giáo dục Việt Nam và chương trình Nhật Bản.

  • Theo bộ giáo dục là một hình thức dạy học trong đó trẻ đóng vai trò trung tâm, dưới sự giúp đỡ của cô giáo, trẻ tự giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp nào đó cả về lý thuyết lẫn thực hành. Qua đó trẻ tạo ra được các sản phẩm của mình và có thể giới thiệu chúng với mọi người.
  • Với phương pháp truyền thống, giáo viên giữ vai trò chủ đạo là người hướng dẫn, giúp đỡ, tạo môi trường, tạo vai trò cho trẻ.
  • Theo đó, tính tự lực, tích cực tham gia vào các hoạt động của trẻ được nâng cao; đòi hỏi, khuyến khích và phát triển sự sáng tạo, tính trách nhiệm, kĩ năng làm việc nhóm và đặc biệt phát triển ở trẻ kỹ năng tư duy, giải quyết các vấn đề phức hợp.